Om oss

Vår vision: Sveriges mest välrenommerade servicebolag

För Dannebacken Service AB handlar service om att ge våra kunder den bästa upplevelsen av företaget och den tjänst vi levererar. Våra kännetecken är att vi är kunniga och engagerade. Det är vårt sätt att få nöjda kunder.

Vår organisation

Vi följer upp och utvärderar vår verksamhet löpande för att ständigt förbättras t ex. genom kvalitetskontroller. Varje enskild medarbetare i Dannebacken Service har ett ansvar för att bidra till företagets utveckling . Vi har interna kanaler för förbättring . Dessa är förbättringsförslag, avvikelserapportering och dialog. Vi tar också hjälp av tredjepartsföretag som granskar vår verksamhet i syfte att säkerställa att vi lever upp till vår certifiering och att komma med förslag till förbättring av vår verksamhet.

Vår Vision

För att nå vår vision har vi satt upp mål inom områden, personal, kund, ekonomi, miljö, kommunikation och verksamhetsmiljö. Hur vi tillsammans lyckas att uppnå målen kommuniceras löpande under året genom informationsbrev och vår hemsida.

Miljöansvar

Vi är ett tjänsteproducerande företag som värnar om en långsiktigt och uthållig användning av jordens resurser.

Socialt Ansvar

Mångfald och jämställdhet - en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etniciteter och religioner på arbetsplatsen samt att ingen grupp diskrimineras på något sätt.

Kvalitet- och miljöcertifierade

För att säkerställa att vi har en hög kvalitets- och miljöprestanda har vi utvecklat ett verksamhetssystem. Verksamhetssystemet innefattar rutiner, arbetsinstruktioner, checklistor mm. Genom det skapar vi förutsättningar för våra medarbetare att de vet vad och hur de ska göra samt att göra på ett likvärdigt sätt i hela företaget. Vi är certifierade enligt ISO9001:2000 och ISO14001:2004.

VÅR AFFÄRSIDÉ
 • Kvalitet i alla led.
 • Ett engagerat och korrekt förhållningssätt mellan medarbetarna, med ömsesidig respekt och omtanke.
 • Ett nära och relationsfokuserat arbete med uppdragsgivarna.
 • All verksamheten i företaget ska utföras på sådant sätt att det har minsta möjliga påverkan på miljön.
 • 1971

  Grundandet

  Dannebacken städ startades 1971 i Trollhättan. Det var då ett familjeägt företag.

 • 2009

  Nya ägare

  Dannebacken förvärvas av Dannebacken Holding AB. Ägare till Dannebacken Holding AB är Gabriel Alvarez Jesper Markusson och Maria Sandwall. Företaget hade då en omsättning på 6,3 miljoner kronor och 12 årsanställda

 • 2010

  Förvärv av OFAB i Göteborg

  Dannebacken fövärvar ett serviceföretag med kunder i både den offenliga och privata marknaden.

 • 2011

  Förvärv av Städhuset Väst i Trollhättan

  Ett lokalt serviceföretag med fokus på hemstäd.

  Nytt namn

  Under 2011 bytte företaget namn till Dannebacken Service AB för att reflektera nya möligheter och arbetsområden.

 • 2016

  Förvärv av CL Städ i Skövde

  Ett välkänt serviceföretag i Skövde med både privata samt hemstädskunder.

 • 2019

  Dagsläget

  Dannebacken har idag en omsättning på 80 miljoner kronor och 190 årsanställda.